Vítejte na stránkách Kamarádi - Hamernice

(Fungujících pod záštitou Tábornického Klubu Smrček)

 

Zabýváme se náplní volnočasových aktivit dětí a mládeže a to ve formě jedno či výcedenních výletů po okolí města Brna.

(Přes školní rok cca 1x měsíčně.)

 

V období letních práznin a to ve formě tábor s dvojí možností délky trvání, a to 14 dnů a tři týdny. 

 

TK Smrček je samostatnou právnickou osobou působící v rámci   ČTU, v oblasti Jižní Morava. Hlavní činností klubu je práce s dětmi školního věku, a to ve formě organizování nejrůznějších aktivit, soutěží, her a závodů během celého roku a dále ve formě letních táborů pořádaných každoročně v Orlických horách.

Letní tábory probíhají formou dvou turnusů. Náš turnus se jmenuje Letní tábor Kamarádi - Hamernice. Jeho vedoucími jsou členové bývalého oddílu Kamarádi, kterým od jeho založení v roce 1980 prošlo na dvě stě děvčat a chlapců.

Prostřednictvím České tábornické unie se pak Tábornický klub Smrček podílí na dalších akcích pořádaných pro děti v rámci města Brna a Jihomoravského kraje, jako jsou např. Vánoce na Nové radnici, festival Brno – město uprostřed Evropy a další. Zástupci T. K. Smrčku nechybějí ani při akcích mezinárodního významu. Jejich pořadatelská činnost se osvědčila jak na brněnském setkání prezidentů států EU v roce 2007, tak na setkání ministrů zemědělství roku 2009. Dobrá organizace a bezproblémový průběh jednotlivých akcí je důvodem, proč se Magistrát města Brna při všech těchto aktivitách pravidelně obrací právě na ČTU.

Máme svého zástupce též v orgánech Jihomoravského kraje, které zpracovávají metodiku a financování práce s dětmi v rámci kraje. Naši vedoucí též zajišťují lektorská přednášky a závěrečné zkoušky na celooblastních kvalifikačních školeních pracovníků s dětmi a mládeží.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.